Bestuurs Mededelingen

Bestuursmededeling:

Op zoek naar vrijwilligers voor het gouden jubileum van de vereniging
In 2023 bestaat de vereniging 50 jaar.
Dit gouden jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen om activiteiten te organiseren en die mee willen helpen met het verzinnen van ideeën en leuke dingen waarmee we het jubileum kunnen vieren.
Interesse? Geef je op bij secretaris@dsz-zwemmen.nl.

De samenstelling van het bestuur is op dit moment:
Voorzitter en portefeuillehouder schoonspringen: Henk Delwel
Vice-voorzitter: Arjan Boer
1e Secretaris: Karel de Bruijn
2e secretaris: Miranda Berendsen
1e penningmeester: Arthur Vrijaldenhoven
Portefeuillehouder synchroonzwemmen: Ynette Hinze
Portefeuillehouder waterpolo: Stephan de lepper
Portefeuillehouder wedstrijdzwemmen: Steven Verhagen
Portefeuillehouder: Elementair en recreatief zwemmen: Marco van der Heijden

Algemene ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering 2023 wordt gehouden op donderdag 20 april 2022 in het clubhuis van DSZ (Donker Curtiusstraat 13 – onder het zwembad de Waterthor te Den Haag).

Indien u vooraf de stukken wenst te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de secretaris@dsz-zwemmen.nl.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 april 2022
4. Jaarverslagen 2022 van:
a. Algemeen jaarverslag van het bestuur
b. Zwemcommissie
c. Synchroonzwemcommissie
d. Schoonspringcommissie
e. Waterpolo commissie
5. Jaarverslag van de penningmeester 2022
6. Verslag van de financiële commissie en verzoek tot decharge van het bestuur over 2022
7. Begroting en vaststelling contributies 2023
8. Bestuursverkiezingen
9. Verkiezing financiële commissie.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na praten en een borreltje te nuttigen.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Downloaden van de statuten en het huishoudelijk reglement kan met onderstaande linken:

Leden die meer informatie willen over de administratieve organisatie kunnen de vragen stellen via de contactpagina algemeen.