Bestuurs Mededelingen

Samenstelling bestuur:

Voorzitter en portefeuillehouder schoonspringen: Henk Delwel
Vice-voorzitter: Arjan Boer
1e Secretaris: Karel de Bruijn
2e secretaris: vacature
1e penningmeester: Arthur Vrijaldenhoven
Portefeuillehouder synchroonzwemmen: Ynette Hinze
Portefeuillehouder waterpolo: Stephan de Lepper
Portefeuillehouder wedstrijdzwemmen: Steven Verhagen
Portefeuillehouder: Elementair en recreatief zwemmen: Marco van der Heijden

Als je interesse hebt om het bestuur te versterken mail dan naar secretaris@dsz-zwemmen.nl.

Algemene ledenvergadering 2024

ALV 2024 wordt gehouden op 25 april 2024 in het DSZ clubhuis

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en bestuur mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 april 2023
4. Jaarverslagen 2023 van:
a. Algemeen jaarverslag
b. Synchroonzwemcommissie
c. Schoonspringcommissie
d. Waterpolocommissie
e. Wedstrijdzwemcommissie
f. Instructiecommissie
5. Jaarverslag van de Penningmeester over 2023
6. Verslag van de financiële commissie en verzoek tot decharge verlening over 2023
7. Begroting en vaststelling contributies 2024
8. Bestuursverkiezing, volgens het rooster van aftreden zal aftreden: Karel de Bruijn (eerste secretaris) en Stephan de Lepper (portefeuillehouder waterpolo). Zij zijn beiden herkiesbaar.
Het rooster van aftreden is als volgt:
2025 – Voorzitter; Portefeuillehouder schoonspringen; Tweede secretaris.
2026 – Vice-voorzitter; Portefeuillehouder synchroonzwemmen.
2027 – Eerste penningmeester; Portefeuillehouder wedstrijdzwemmen; Portefeuillehouder elementair zwemmen.
2028 – Eerste secretaris; Portefeuillehouder waterpolo.
9. Verkiezing Financiële Commissie, Huidige samenstelling Hans van Leeuwen, Hetty Bosveld en Jeffrey Spiessen. Jaarlijks treedt één persoon af, in 2024 is dit Hans van Leeuwen hij is nog één maal herkiesbaar.
Het rooster van aftreden is als volgt:
2025 – Hetty Bosveld (niet meer herkiesbaar).
2026 – Jeffrey Spiessen (niet meer herkiesbaar).
10. Rondvraag
11. Sluiting

Leden die de syukken voorafgaand aan de vergadering willen krijgen kunnen deze aanvragen via secretaris@dsz-zwemmen.nl.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Downloaden van de statuten en het huishoudelijk reglement kan met onderstaande linken:

Daarnaast werkt de vereniging samen met een groot aantal organisaties. Informatie daarover is beschikbaar via deze link.
Leden die meer informatie willen over de administratieve organisatie kunnen de vragen stellen via de contactpagina algemeen.