Bestuurs Mededelingen

Bestuursmededeling:

Onze vereniging houdt zich strikt aan de coronaregels van de overheid.
Wij vragen jullie dan ook hier aan mee te doen zodat we kunnen blijven sporten.

De belangrijkste regels zijn:
1.Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
2. Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
3. Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
4. Blijf thuis als iemand bij jou thuis geen smaak meer heeft en gelijktijdig een droge keel heeft;
5. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
6. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
7. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
8. Ga (in overleg met de coronaverantwoordelijke) direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Momenteel zijn alle activiteiten van de vereniging gestopt omdat de zwembaden gesloten zijn.

Algemene ledenvergadering 2021

Helaas kon de algemene ledenvergadering van 2020 niet door gaan vanwege de beperkingen die de Coronaregels geven. En gelet op de huidige maatregelen verwachten wij dat het in de komende tijd niet mogelijk zal zijn een  fysieke ALV te organiseren. Het bestuur hecht hier wel aan omdat een statuten en huishoudelijk reglementswijziging moet worden behandeld. Daarom is besloten de ALV te verplaatsen naar 30 september 2021. Inloop vanaf 19:45 start vergadering 20:15. Vooralsnog in het DSZ zaaltje. Mocht het nodig zijn zal er worden uitgeweken naar een grotere ruimte.

Op deze vergadering zullen zowel de stukken van 2019 en 2020 als de begroting 2021 worden behandeld.
Daarnaast zullen tijdens deze vergadering Statutenwijzigingen en wijzigingen van het Huishoudelijk reglement worden voorgesteld.

Download de voorlopige agenda van de ALV hier
Bekijk de statutenwijziging en huishoudelijk reglementswijziging hier
Er is ook een toelichting geschreven die je hier kan bekijken

Statuten en Huishoudelijk reglement

Downloaden van de statuten en het huishoudelijk reglement kan met onderstaande linken:

Menu